Thursday, April 10, 2014

Novohrad-Nograd geopark

P3229306

The Stone Sea near the Šomoška Stone Waterfall and Šomoška (Somoskő) Castle, located in Cerová vrchovina nature reserve on the border between Slovakia and Hungary.

P3229314

P3229312

P3229309

P3229316

P3229322

P3229321

P3229336

P3229331

Medves-13

P3229325

P3229341

P3229343

P3229346

Novohrad-Nograd Geopark

No comments:

Post a Comment